صدور گواهینامه ایزو 14001 – سیستم مدیریت محیط زیست

صدور گواهینامه ایزو 14001

قبل از مطالعه مقاله شاید سوالات و ابهاماتی در ذهن شما باشد ما به آنها پاسخ داده ایم

استاندارد و گواهینامه ایزو 14001 چیست؟

استاندارد ایزو 14001 چند بند و الزام دارد؟

مدت زمان اعتبار گواهینامه ایزو 14001 چند سال می باشد؟

از چه مراجعی گواهینامه ایزو 14001 دریافت نماییم؟

آیا ایزو 14001 بخشی از گواهینامه IMS است؟

هزینه دریافت گواهینامه ایزو 14001 معتبر چقدر می باشد؟

آخرین ویرایش ایزو 14001 مربوط به چه سالی می باشد؟

در یک مقدمه ساده این استاندارد بین المللی یعنی ایزو 14001 که دارای سومین ویرایش می باشد و همانند ایزو 9001 در سال 2015 آخرین ویرایش خود را توسط سازمان جهانی استاندارد خورده است الزامات یک سیستم مدیریت زیست محیطی را مشخص می کند که یک سازمان می تواند برای بهبود عملکرد زیست محیطی خود از آنها استفاده کند و همانطور که می توان در وب سایت سازمانی جهانی استاندارد مشاهده کرد توسط کمیته ISO/TS 207/SC1 در 10 بند تهیه و تدوین شده است.

ISO 14001:2015

صدور گواهینامه ایزو 14001

ISO 14001

General information

Publication date: 2015-09

Status: Published

Number of pages: 35

Edition: 3

Technical Committee: ISO/TC 207/SC1 Environmental management systems

ICS: 03.100.70 management system 03.020.70 – Environmental management

ایزو 14001 چیست؟

ایزو 14001 برای استفاده توسط سازمانی در نظر گرفته شده است که به دنبال پذیرش و قبول مسئولیت های هستند تا  به شیوه ای سیستماتیک و بصورت یک سیستم مدیریت به پایداری محیط زیست کمک کنند.

ایزو 14001 برای هر سازمانی، صرف نظر از اندازه، نوع و ماهیت، قابل اجرا است. این استاندارد که تمام شرکت ها و سازمان ها را بدون توجه به بخش فعالیت آنها مورد هدف قرار می دهد، ایزو 14001 مجموعه ای از الزاماتی است که برای توسعه یک سیستم مدیریت زیست محیطی (EMS) طراحی شده است که این طراحی می تواند از طریق مختلف بصورت تدوین روش اجرایی، دستورالعمل و آیین نامه و غیره انجام گیرد.

لزوم کاربرد استاندارد ایزو iso 14001

قبل از تشریح این موضوع به تعاریف ذیل توجه فرمایید:

تعاريف کاربردی در ایزو 14001

جنبه زيست محيطي (Environmental Aspect)

بخشي از فعاليتها ، محصولات يا خدمات يك سازمان كه بتواند با محيط زيست تاثير متقابل داشته باشد . يك جنبه زيست محيطي مهم ، جنبه اي است كه  يك تاثير زيست محيطي مهم دارد يا مي تواند داشته باشد.

اثر زيست محيطي (Environmental Impact )

هر تغييري در محيط زيست اعم از مطلوب يا نامطلوب كه تمام يا بخشي از آن ناشي از فعاليتها ، محصولات يا خدمات يك سازمان باشد.

ایزو 14001 یک استاندارد بین المللی مورد توافق است که الزامات یک سیستم مدیریت زیست محیطی را تعیین می کند. این به سازمان ها کمک می کند تا عملکرد زیست محیطی خود را از طریق استفاده کارآمدتر از منابع و کاهش ضایعات، کسب مزیت رقابتی و اعتماد ذینفعان بهبود بخشند و در این بین جایگاه اجتماعی و مسئولیتی که حوزه محیط زیست دارد را بالاتر ببرد.طبق یک رویه کلی و براساس قوانین استاندارد ISO 14001، هر سازمانی باید عملیات های خود را چه در حوزه فعالیت های اصلی مانند تولید و همچنین مدیریت خود را بازبینی کند و در عین حال تأثیر آن بر محیط زیست را محدود کند.این شامل:کاهش ضایعات؛کاهش انتشار CO2؛صرفه جویی در منابع؛مدیریت آب و فاضلاب؛ وبهبود فرآیندهای داخلی‌که در کل ما شش گروه از جنبه های محیطی زیستی به شرح ذیل را بررسی می نماییم.

جنبه های زیست محیطی

1.      آلودگي هوا

2.      انتشار در آب

3.      مديريت دفع مواد زائد

4.      آلودگي خاك

5.      استفاده از مواد اوليه و منابع طبيعي

6.      ساير حساسيت ها و مقولات منطقه اي و محلي

برای درک بهتر در خصوص شناسایی جنبه های زیست محیطی به تصویر ذیل دقت نمایید 

 استاندارد ISO 14001

با رعایت قوانین و مقررات زیست محیطی، سازمان ها ضمن بهبود عملکرد خود در این زمینه، در هزینه ها نیز صرفه جویی خواهند کرد. از طرفی باید تغییراتی را در برخی از فرآیندهای آسیب‌ رسان به محیط‌ زیست خود اعمال کنند و در نتیجه هزینه‌های غیرضروری را کاهش دهند. به عنوان مثال، شرکت ممکن است در قبوض برق، هزینه حمل و نقل یا مقوا صرفه جویی کند.

سایر مزایای استقرار و پیاده سازی ایزو 14001

صدور گواهینامه ایزو 14001 و استفاده از ISO 14001:2015 مزایای بسیاری برای سازمان های دارای سیستم مدیریت زیست محیطی دارد بطوریکه سازمان ها و شرکت ها متوجه می شوند که استفاده از ایزو 14001 به آنها کمک می کند تا

 • بهبود بهره وری منابع داشته باشند
 • ضایعات و هزینه های خود را کاهش دهند
 • اطمینانی حاصل می شود که اثرات زیست محیطی در حال اندازه گیری است
 • کسب مزیت رقابتی صورت می گیرد و فرصت های تجاری جدید افزایش می یابد
 • به تعهدات قانونی در قبال جامعه و محیط زیست پایند هستند
 • افزایش اعتماد ذینفعان و مشتریان را به دنبال دارند و …

الزامات و بندهای استاندارد ایزو iso 14001 چیست؟

الزامات ISO 14001 به 10 بخش تقسیم می شود که به عنوان بند نیز شناخته می شود که Annex SL نامیده می شود. اما، چون سه مورد اول فقط مقدماتی هستند و بر توصیف استاندارد تمرکز دارند، ما فقط هفت مورد آخر را مورد بحث قرار خواهیم داد.

 بخش 4: زمینه و ماهیت سازمان ایزو 14001 برای هر سازمانی به یک شکل کار نمی کند به عنوان مثال اهداف زیست محیطی یک شرکت تولیدی با اهداف یک شرکت حمل و نقل بسیار متفاوت خواهد بود. به همین دلیل است که بخش چهار اجرای ISO 14001 به شناخت سازمان شما می پردازد. برای شناسایی مسائلی که سازمان شما با آن مواجه است. 

بخش 5: رهبری یکی از مواردی که ایزو 14001 را بسیار موثر می کند این است که مدیریت ارشد را درگیر مشارکت و مسئولیت پذیری می کند. شما نمی توانید فقط یک نفر را برای تصدی تمام جنبه های زیست محیطی شرکت خود معرفی کنید. در عوض، نقش ها و مسئولیت ها در درون سازمان ها مشترک است و از بالا به پایین شروع می شود. 

بخش 6: برنامه ریزی نه تنها باید تمام روش‌هایی را که فرآیندها و عملیات شما با محیط تعامل دارند و بر محیط تأثیر می‌گذارند، شناسایی کنید، بلکه باید فرصت‌ها را نیز شناسایی کنید و اهدافی را برای بهبود تعیین کنید. به جنبه های روشن محیطی مانند آلودگی آب و هوا، مصرف انرژی، مدیریت زباله و غیره نگاه کنید. با مقررات محلی و ملی به روز شوید و یک طرح مشخص ایجاد کنید که این امر به سازمان شما کمک می کند. 

گواهینامه ایزو محیط زیست

و در ادامه

بخش 7: پشتیبانی این بخش بر تمام منابعی که برای اجرای ایزو 14001 نیاز دارید تمرکز می کند. فهرستی جامع از آنچه برای طراحی یک سیستم مدیریت موثر نیاز دارید ایجاد کنید. 

بخش 8: عملیات این بند از شما می خواهد که به عملیات و فعالیت های کاری سازمان خود نگاه کنید و مواردی را که بر محیط زیست تأثیر می گذارند شناسایی کنید. علاوه بر این، شما همچنین باید کنترل های عملیاتی تعریف کنید که به شما امکان می دهد تأثیر جنبه های هر عملیات کاری خود را کاهش دهید. حال این کنترل ها می تواند از طریق تعریف یک دستورالعمل باشد. 

بخش 9: ارزیابی عملکرد پیاده سازی سیستم مدیریت زیست محیطی و یا همان EMS تنها بخشی از فرآیند استقرار و پیاده سازی  است. شما باید نحوه نظارت و ارزیابی عملکرد محیطی سیستم خود را تعیین کنید که این کار از طریق تعریف شاخص و دوره زمانی تهیه گزارشات صورت می گیرد. 

بخش 10: بهبود همانطور که در بالا ذکر شد، ایزو 14001 نه تنها بر شناسایی عملیاتی که بر محیط زیست تأثیر می گذارد، بلکه بر بهترین اقداماتی که می تواند بهبود مستمر را به همراه داشته باشد، تمرکز دارد. در این بخش، شما باید تعیین کنید که چگونه با فرآیندهایی که مطابق با استاندارد نیستند برخورد خواهید کرد و چه اقدامات اصلاحی برای اطمینان از انطباق انجام خواهید داد

آخرین ویرایش گواهینامه ایزو 14001 چیست؟

آخرین ویرایش براساس اطلاعات وب سایت سازمان جهانی استاندارد مربوط به سال 2015 می باشد.

برخی از تغییرات ایجاد شده در ایزو 14001 با ویرایش 2015 نسبت به 2004

 • گسترش در پوشش و دامنه EMS
 • تعاملات مورد نیاز با طرف های خارجی
 • الزامات جدید برای مشارکت رهبری
 • گسترش الزامات انطباق قانونی
 • نیاز به برنامه ریزی و کنترل مبتنی بر ریسک
 • الزامات اسناد جدید
 • الزامات کنترل عملیاتی گسترده
 • تغییرات در شایستگی و الزامات آگاهی
 • تأثیرات بر برنامه ممیزی داخلی 

گواهینامه ایزو iso 14001

صدور گواهینامه ایزو 14001 همانند سایر گواهینامه های ایزو از طریق مراجع ذیصلاح صدور گواهینامه ایزو صورت می گیرد که ما این کار رو از طریق دفتر نمایندگی و رسمی اینسپکت در ایران با اعتبار TURKAK ترکیه و IAS آمریکا انجام خواهیم داد.

ایزو 14001 همخوانی بسیار مناسبی با سایر استاندارد ها دارد که می توان به سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001 و سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت ISO 45001 اشاره کرد. اکثر سازمان معمولا این سه استاندارد را با هم استقرار و پیاده سازی می کنند که به آن سیستم مدیریت یکپارچه  IMS می گویند.

و یا ایزو 14001 در کنار ایزو 45001 به همان سیستم HSE معروف هستش که ما در مقاله HSE به تقاوت و شباهت های آن اشاره کرده ایم. البته این استاندارد ارتباط بسیار نزدیکی هم با استاندارد سیستم مدیریت انرژی  یا همان ایزو 50001 دارد که در موضوع کاهش مصرف انرژی و منابع نقش خود را در جنبه های زیست محیطی اعمال می کند.

مدت زمان و اعتبار گواهینامه ایزو 14001

گواهینامه ایزو 14001 نیز همانند گواهینامه ایزو 9001 سه سال اعتبار دارد بطوریکه در این سه سال یک بار ممیزی اصلی و سال اول انجام خواهد شد و دو ممیزی مراقبتی در طی دو سال آتی آن صورت خواهد گرفت.

هزینه دریافت گواهینامه ایزو 14001 چقدر است؟

هزینه دریافت گواهینامه ایزو به عوامل مختلفی بستگی دارد بطوریکه تعداد سایت کارگاهی یا تولیدی شما، تعداد پرسنل، تعداد روز ممیزی در قیمت ثبت و صدور گواهینامه ایزو 14001 تاثیر گذار است اما پیشنهاد داریم برای اینکه رنج قیمتی را در اختبار داشته باشید مقاله مرتبط با آن را مطالعه فرمایید.

از چه مراجعی گواهینامه ایزو 14001 دریافت نماییم؟

تنها مرجع اصلي و رسمي ثبت و صدور گواهينامه هاي ايزو براساس تاکيد و توصيه سازمان جهاني استاندارد (ايزو) که در وب سايت آن (https://www.iso.org/certification.html) صراحتا اشاره شده است اعضاء زير گروه مرجع اعتباردهي IAF مي باشد لذا صدور و دریافت این مدل گواهینامه ها بسیار معتبر می باشد و بقیه مراکز یا اعتباری ندارد  و یا بسیار بسیار کم می باشد. 

مشاوره و اخذ گواهینامه ایزو 14001

ما در مقاله صدور گواهینامه ایزو 14001 به موضوعات کلی و در برخی از موارد به جزئیات سیستم مدیریت محیط زیست ISO 14001:2015 اشاره کردیم اگر مشتریان و مخاطبان عزیز در شرکت ها و سازمان تمایل دارند تشریح کاملی از این استاندارد با اشاره به بندهای استاندارد صورت بگیرد با این گروه مدیریتی از طریق شماره های 02177611056 و یا 09102157571 و یا سایر راههای ارتباط تماس حاصل نمایند. ما در کنار شما از مرحله مشاوره، آموزش و اخذ ایزو 14001 هستیم.

مدت زمان مطالعه: 9 دقیقه