آموزش، ثبت و صدور گواهینامه مدیریت انرژی ISO 50001

سازمان هایی که متعهد به پرداختن به تأثیرات خود، حفظ منابع و بهبود نتیجه از طریق مدیریت کارآمد انرژی هستند، استاندارد ISO 50001 منتشر و توسعه داده شده است.

استاندارد ISO 50001 که برای حمایت از سازمان ها در همه بخش ها طراحی شده است، راه عملی برای بهبود مصرف انرژی، از طریق توسعه یک سیستم مدیریت انرژی (EnMS) ارائه می دهد.

توسعه یک سیستم مدیریت انرژی

استاندارد ISO 50001 مبتنی بر مدل سیستم مدیریت بهبود مستمر است که برای سایر استانداردهای معروف مانند ISO 9001 یا ISO 14001 نیز استفاده می شود. این امر باعث می شود سازمان ها مدیریت انرژی را در تلاش های کلی خود برای بهبود کیفیت و مدیریت زیست محیطی ادغام کنند.

استاندارد ISO 50001 چارچوبی از الزامات را برای سازمان ها فراهم می کند تا:

 • سیاستی برای استفاده کارآمدتر از انرژی تدوین کنند
 • اهداف را برای دستیابی به خط مشی تعیین کنند
 • از داده ها برای درک بهتر و تصمیم گیری در مورد مصرف انرژی استفاده کنند
 • نتایج آن را اندازه گیری کنند
 • و بررسی کنند که این خط مشی چقدر خوب تهیه و تدوین شده است و چقدر خوب کار می کند.

این سند الزامات ایجاد، پیاده سازی، نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی (EnMS) را مشخص می کند. نتیجه مورد نظر این است که یک سازمان را قادر می سازد تا از یک رویکرد سیستماتیک برای دستیابی به بهبود مستمر عملکرد انرژی و EnMS پیروی کند. این سند:

مطالب فوق هماهنگ با وب سایت سازمان جهانی استاندارد می باشد.

فیلم معرفی استاندارد سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018

 • الف) برای هر سازمانی صرف نظر از نوع، اندازه، پیچیدگی، موقعیت جغرافیایی، فرهنگ سازمانی یا محصولات و خدماتی که ارائه می کند، قابل اجرا است.

 • ب) برای فعالیت‌های مؤثر بر عملکرد انرژی که توسط سازمان مدیریت و کنترل می‌شوند، کاربرد دارد.

 • ج) صرف نظر از مقدار، استفاده یا نوع انرژی مصرفی قابل اجرا است.

 • د) نیاز به نشان دادن بهبود مستمر عملکرد انرژی دارد، اما سطوح بهبود عملکرد انرژی را برای دستیابی تعریف نمی کند.

 • ه) می تواند به طور مستقل مورد استفاده قرار گیرد، یا با سایر سیستم های مدیریتی هماهنگ یا یکپارچه شود.

چرا سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:

 • تاثير هزينه انرژي در قيمت تمام شده محصول و خدمات و سود آوري مجموعه
 • حذف يارانه هاي انرژي با توجه به چشم انداز کشور جهت پيوستن به سازمان تجارت جهاني.
 • به صفر رسيدن ذخاير نفتي در آينده نزديک با توجه به مصرف کنوني.
 • تاثير مصرف انرژي بر روي افزايش آلاينده هاي زيست محيطي

نقش و مزاياي استاندارد سيستم مصرف انرژي :

 • کاهش هزينه هاي مالي در مصرف انرژي
 • افزايش کارآيي مصرف انرژي در فرايندهاي سازمان
 • ايجاد فرهنگ اصلاح الگوي مصرف براي استفاده صحيح از انرژي
 • ايجاد راهکارهاي جديد براي استفاده بهينه از انرژي
 • کنترل و استاندارد سازي در انرژي از ديدگاه مصرف و توليد
 • سازگاري با استاندارد ISO 14001

برخی از قوانين مديريت مصرف انرژي در ايران:

مقررات ملي ساختمان: -مبحث 14 مربوط به تاسيسات گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع و مبحث 19 مربوط به صرفه جويي در مصرف انرژي

استانداردهاي سازمان ملي استاندارد: استاندارد شماره 14253 با عنوان ساختمان هاي مسکوني – تعيين معيار مصرف انرژي و استاندارد شماره 14254 با عنوان ساختمان هاي غير مسکوني – تعيين معيار مصرف انرژي

 تاريخچه استاندارد EN 16001 & ISO 50001

سيستم مديريت انرژي در جولاي سال 2009 ميلادي انتشار يافته است

اين استاندارد با رويکردي همانند استاندارد بين المللي  ISO 14001:2004 و بر مبناي روش (برنامه ريزي، اجراء، بررسي و اقدام) شکل گرفته است. اين استاندارد  EN 16001:2009با پرداختن به سيستم مديريت انرژي، زمينه مناسبي را، براي درک مفاهيم مرتبط با انرژي و ترويج رويکردهاي سيستماتيک براي مديريت انرژي در سازمانها، فراهم مي آورد.

همچنين کميته TC 242 سازمان ايزو نيز از سال 2010 با ارائه پيش نويس نسخه ايزويي اين استاندارد تحت شماره ISO 50001 اقدام به تدوين اين استاندارد در قالب يک استاندارد بين المللي نمود و در نهم ژوئن سال 2011 نيز  نسخه اصلي آن منتشر نمود و در سال 2018 مورد بازنگری قرار گرفت.

سایر توضیحات:

ISO 50001 از چارچوب Plan, Do, Check, Act استفاده می کند که در طول مرحله برنامه ریزی، سازمان با استفاده از اندازه گیری های فعلی بهره وری انرژی برای ایجاد یک خط مبنا، اهداف و اهدافی را تعیین می کند. در طول مرحله انجام، سازمان اقداماتی را برای بهبود بهره وری انرژی اجرا می کند. در مرحله چک، سازمان عملکرد انرژی خود را اندازه گیری و ارزیابی می کند و نتایج را با خط پایه خود مقایسه می کند. در طول مرحله عمل، سازمان تصمیم می گیرد که چه تغییراتی باید در آینده برای بهبود عملکرد انرژی ایجاد شود. سپس این چرخه به طور مداوم با یک مرحله برنامه ریزی جدید تکرار می شود.

         

ما در مقاله آموزش، ثبت و صدور گواهینامه مدیریت انرژی ISO 50001 موضوعات کلی و در برخی از موارد به جزئیات سیستم مدیریت انرژی ISO 50001:2018 اشاره کردیم اگر مشتریان و مخاطبان عزیز در شرکت ها و سازمان تمایل دارند تشریح کاملی از این استاندارد با اشاره به بندهای استاندارد صورت بگیرد با این گروه مدیریتی از طریق شماره های 02171057626 و یا 09102157571 و یا سایر راههای ارتباط تماس حاصل نمایند. ما در کنار شما از مرحله مشاوره، آموزش و ثبت و صدور گواهینامه بین المللی هستیم.

گروه مدیریتی جلالی با همکاری شرکت بهبود صنعت مهرگان و شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران، سابقه مشاوره و تدریس سیستم مدیریت انرژی ISO 50001 را در اداره مهندسی املاک بانک ملی برای کارکنان شان را داشته است.