گواهینامه ایزو 29001 – سیستم مدیریت کیفیت خاص صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

ISO 29001:2020

سیستم مدیریت کیفیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی (سازمان های عرضه کننده محصول و خدمات)

به سوالات احتمالی شما پاسخ خواهیم داد با ما همراه باشید

استاندارد و گواهینامه ایزو 29001 چیست؟

آخرین ویرایش گواهینامه ایزو ISO 29001 مربوط به چه سالی است؟

مزایای دریافت گواهینامه ایزو ISO 29001 چیست؟

شباهت و تفاوت بین ISO 9001 و ISO 29001 در چیست؟

استاندارد و گواهینامه های مورد نیاز در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی چیست؟

اعتبار گواهینامه ایزو 29001 چند سال است؟

چه شرکت هایی می توانند گواهینامه ایزو 29001 را دریافت نمایند؟

هزینه دریافت گواهینامه ایزو 29001 چقدر است؟

استاندارد و گواهینامه ایزو 29001 چیست؟

این سند الزامات سیستم مدیریت کیفیت را برای سازمان های عرضه کننده محصولات و خدمات به صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی تعریف می کند. این استاندارد به عنوان مکمل ISO 9001:2015 نوشته شده است.

الزامات تکمیلی و راهنمای ISO 9001:2015 برای مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌های زنجیره تامین مرتبط با صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی و ارائه چارچوبی برای همسویی الزامات با استانداردهای تکمیلی مورد استفاده در صنایع، ایجاد شده‌اند.

ویرایش جدید این استاندارد جایگزین مشخصات فنی ISO/TS 29001 شده و با استاندارد ایزو 9001 ویرایش 2015 همتراز شده است بطوریکه موضوعات مدیریت ریسک که در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بسیار مهم است لحاظ گردیده است.

گواهینامه سیستم مدیریت صنایع نفت، پتروشیمی و گاز طبیعی ایزو 29001 روشی است برای تایید درجه ای از انطباق سیستم مدیریتی سازمان تامین کالا و خدمات با الزامات یک استاندارد خاص.

آخرین ویرایش گواهینامه ایزو ISO 29001 چیست؟

استاندارد ایزو 29001 با ویرایش سال 2020 حداقل الزامات مورد توافق در بخش نفت و گاز را برای مدیریت کیفیت فراهم می کند. سازمان هایی که استاندارد ایزو 29001  را برای ارائه دهندگان محصولات و خدمات خود مشخص می کنند، می توانند الزامات اضافی مربوط به نیازهای خود و ذینفعان را در نظر بگیرند. (کمیته تدوین، سال ویرایش در ذیل براساس مطالب وب سایت جهانی استاندارد – ایزو – آورده شده است.)

ویرایش ایزو 29001

ISO 29001

General information

Publication date: 2020-05

Status: Published

Number of pages: 53

Edition: 1

Technical Committee: ISO/TC 67 Oil and gas industries including lower carbon energy

ICS: 03.100.01 Extraction and processing of petroleum and natural gas 03.100.70 – Management systems

مزایای دریافت گواهینامه ایزو ISO 29001 چیست؟

مزایای ایزو 29001 توسعه یک سیستم مدیریت کیفیت که بهبود مستمر را با تاکید بر پیشگیری از نقص و کاهش تنوع و ضایعات در زنجیره تامین و ارائه‌دهندگان خدمات ارائه می‌کند.

و دارای مزایایی از جمله:

– افزایش اعتماد مشتری و مصرف کننده

– افزایش کیفیت محصولات/خدمات

– کاهش ضایعات و تلفات در محصولات/خدمات و در نهایت کاهش هزینه ها

– صرفه جویی در مصرف مواد و افزایش سود

– برنامه ریزی، اجرای امور در قالب یک نظام بین المللی از پیش تعریف شده

– بهبود عملکرد، افزایش بهره وری و سرعت در امور

– افزایش کارایی و رضایت مشتری – کاهش تعداد شکایات

– بهبود و یکنواختی در کیفیت محصولات/خدمات – تحویل به موقع محصولات/خدمات

– جلوگیری یا کاهش حوادث غیر منتظره

– کسب امتیاز در مناقصات، اخذ رتبه و رتبه از سازمان های دولتی، ارائه مدرک در صادرات

– استفاده از تبلیغات در وب سایت شرکت و کلیه امور تبلیغاتی

– کاهش ضایعات و اتلاف زمان

– ایجاد اعتماد در داخل و خارج سازمان

– شفافیت فرآیندها و شاخص ها

– اطمینان از برآورده شدن نیازها و انتظارات مشتری

– کمک به بازاریابی و فروش بیشتر و ایجاد تقاضا

– افزایش بهره وری و انگیزه نیروی انسانی

– تصحیح خطاها و جلوگیری از تکرار آنها

– بهبود ارتباطات درون سازمانی

– جلوگیری از تولید محصول/خدمت نامنطبق

– توسعه روش های فروش و ارائه خدمات پس از فروش

شباهت و تفاوت بین ISO 9001 و ISO 29001 در چیست؟

استاندارد ایزو 29001 توسعه استاندارد سیستم های مدیریت کیفیت ISO 9001 شناخته شده بین المللی است. شامل الزامات اضافی با تاکید بر پیشگیری از نقص و کاهش تنوع و ضایعات می باشد.

زمانیکه متن استاندارد را می خوانیم مطالب مربوط به استاندارد ایزو 9001 داخل کادر مستطیل می باشد و سایر الزامات مورد نیاز استاندارد ایزو 29001 نیز خارج از کادر تدوین شده است در ضمن استاندارد ایزو 29001 با ویرایش 2020 به منظور اینکه از نظر فنی معادل با API Spec Q1 (ویرایش نهم) و API Spec Q2 (ویرایش اول) باشد، طراحی شده است.

ایزو 29001

تفاوت عمده بین ISO 29001:2020 و ویرایش قبلی ISO 29001:2010

این تفاوت تفکر مبتنی بر ریسک است. مفهوم تفکر مبتنی بر ریسک در ویرایش های قبلی این استاندارد بین المللی به طور ضمنی وجود داشته است، به عنوان مثال. از طریق الزامات برنامه ریزی، بررسی و بهبود. این استاندارد بین المللی الزاماتی را برای سازمان برای درک زمینه خود و تعیین ریسک ها به عنوان مبنایی برای برنامه ریزی مشخص می کند. این نشان دهنده کاربرد تفکر مبتنی بر ریسک برای برنامه ریزی و اجرای فرآیندهای سیستم مدیریت کیفیت است و به تعیین میزان اطلاعات مستند کمک می کند.

یکی از اهداف کلیدی یک سیستم مدیریت کیفیت این است که به عنوان یک ابزار پیشگیرانه عمل کند. در نتیجه، این استاندارد بین المللی بند یا بند فرعی جداگانه ای در مورد اقدامات پیشگیرانه آن طور که در ویرایش قبلی بود ندارد. مفهوم اقدام پیشگیرانه از طریق استفاده از تفکر مبتنی بر ریسک در تدوین الزامات سیستم مدیریت کیفیت بیان می شود. تفکر مبتنی بر ریسک که در این استاندارد بین‌المللی به کار می‌رود، مقداری کاهش در الزامات تجویزی و جایگزینی آن‌ها با الزامات مبتنی بر عملکرد را ممکن ساخته است.

موضوعات مربوط به مدیریت ریسک در پیوست این استاندارد و در Annex C آمده است و براساس این پیوست استاندارد ایزو 29001 از سازمان می خواهد:

 • یک فرآیند ارزیابی ریسک ایجاد کند که عواملی را که باید در نظر گرفته شوند را تعریف کند و ارزیابی ریسک ها و مستندسازی نتایج ارزیابی آن صورت پذیرد
 • ارزیابی ریسک باید توسط یک تسهیل کننده توانمند با پشتیبانی فنی، کیفیت، ایمنی و متخصصان عملیاتی و ذینفعان داخلی و خارجی مرتبط باشد
 • خروجی ارزیابی ریسک می تواند رتبه بندی ریسک بر اساس پیامدهای رویداد، احتمال وقوع و قابلیت تشخیص حالت خرابی باشد.

سایراستاندارد و گواهینامه های مورد نیاز در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی چیست؟

علاوه بر گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ایزو 29001 پیشنهاد می گردد استاندارد های ذیل نیز برای پیمانکاران و شرکت های نفتی دریافت گردد

 • سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت ISO 45001
 • سیستم مدیریت زیست محیطی ISO 14001
 • سیستم مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست HSE-MS
 • سیستم مدیریت کیفیت در پروژه ها ISO 10006
 • سیستم مدیریت ریسک ISO 31000

اعتبار گواهینامه ایزو 29001 چند سال است؟

این گواهینامه همانند گواهینامه ایزو 9001 مدیریت کیفیت که از ساختار 10 بندی Annwx SL پیروی می کند دارای اعتبار سه ساله می باشد بطوریکه پس از انجام یک ممیزی اصلی سال اول، دوبار ممیزی مراقبتی و نظارتی در سال های دوم و سوم خواهیم داشت.

چه شرکت هایی می توانند گواهینامه ایزو 29001 را دریافت نمایند؟

تمامی شرکت هایی که در صنایع نفت و گاز پتروشیمی از جمله:

 • شرکت هایی که در زمینه طراحی، ساخت و تولید تجهیزات نفت ، گاز و پتروشیمی
 • شرکت های اکتشافی
 • شرکت های حمل و نقل در این حوزه
 • و پیمانکاران راه اندازی خطوط لوله گذاری امکان دریافت گواهینامه را دارند

ایزو صنعت نفت

گواهینامه ایزو 29001 را از چه مراکز معتبری دریافت نماییم؟

تنها مرجع اصلي و رسمي ثبت و صدور گواهينامه هاي ايزو براساس تاکيد و توصيه سازمان جهاني استاندارد (ايزو) که در وب سايت آن (https://www.iso.org/certification.htmlصراحتا اشاره شده است اعضاء زير گروه مرجع اعتباردهي IAF مي باشد لذا صدور و دریافت این مدل گواهینامه ها بسیار معتبر می باشد و بقیه مراکز یا اعتباری ندارد  و یا بسیار بسیار کم می باشد.

در حال حاضر گروه مدیریتی جلالی به عنوان نمایند شرکت صدور گواهینامه اینسپکت دارای تاییدیه از سازمان TURKAK ترکیه و IAS آمریکا می باشد که این دو سازمان زیر مجموعه و مورد تایید مرجع اعتباردهی IAF براساس توصیه سازمان جهانی استاندارد یا همان ایزو می باشد.

هزینه دریافت گواهینامه ایزو 29001 چقدر می باشد؟

هزینه دریافت و اخذ گواهینامه ایزو 29001 صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به عوامل و پارامترهایی از جمله تعداد نفرات پرسنل مشتری، تعداد سایت های مورد ممیزی، تعداد نفر روز و سایر آیتم های دیگر بستگی دارد لذا خواهشمند هستیم به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه گواهینامه ایزو مطالب مرتبط با آن را مطالعه و کلیک نمایید.

مشاوره گواهینامه ایزو 29001

همکاران ما در گروه مدیریتی جلالی با سال های تجربه و حضور در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی آمادگی خود را به منظور آموزش و ثبت و صدور گواهینامه ایزو 29001 و سایر گواهینامه های مرتبط با صنعت نفت و گاز و پتروشیمی اعلام می دارد. خوشحال خواهیم شد با شماره های 02177611056 و 09102157571 تماس حاصل نمایید.