طرح HSE PLAN (اچ اس ای پلن)

برخی از سوالات شما عزیزان در خصوص hse plan ( اچ اس ای پلن)

طرح hse plan چیست؟

هدف از تهیه و تدوین hse plan چیست؟

HSE PLAN حاوی چه مطالبی است؟

نحوه نگارش HSE PLAN چگونه و به چه صورت است؟

HSE Plan اولیه شرکت در مناقصه

نمونه HSE plan پیمانکاران

تفاوت HSE Plan شهرداری، نفت و گاز و پتروشیمی و … چیست؟

با ما در ادامه همراه باشید ….

طرح hse plan چیست؟

طرح hse plan در واقع برنامه های یک پیمانکار در حوزه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست برای پروژه خاص و تعریف شده از سوی کارفرما می باشد.

هدف از تهیه و تدوین hse plan

هدف از طرح ایمنی، بهداشت و محیط زیست که طرح و برنامه (HSE Plan) نامیده میشود تشریح و تبیین کلیه فعالیت ها و برنامه های HSE بمنظور کاهش اثرات منفی در حوزه های ایمنی، بهداشت و محیط زیست و پیشگیري از بروز حوادث جانی، خسارات مالی، بیماري هاي شغلی، آلودگی های محیط زیست در پروژه ها میباشد. 

برای درک بهتر از واژه HSE لطفا کلیک نمایید

بررسی جنبه های زیست محیطی در hse plan

بی شک در زمان پیاده سازی، اجرا و بهره برداری پروژه های عمرانی موضوعات و مسائل زیست محیطی پر رنگ می باشند. بطوریکه هر پروژه می تواند دارای پیامد های زیست محیطی بشکل بارز و غیر بارز باشد و این پیامد ها طبق تعریف می تواند بصورت مطلوب و یا نامطلوب ناشی از جنبه های زیست محیطی تعریف و تقسیم بندی گردند.

در پروژه ها، کارشناسان نسبت اثرات مطلوب به نامطلوب را مورد بررسی قرار می دهند و در صورتیکه این نسبت به سمت اثرات مطلوب تمایل و گرایش داشته باشند، پروژه از نقطه نظر زیست محیطی قابل اجرا و پیاده سازی می باشد. ( لازم بذکر است برای بررسی اثرات زیست محیطی از روش های مختلف استفاده می گردد.)

پس از  بررسی اثرات زیست محیطی لازم است در خصوص اثرات نامطلوب پروژه نیز راهکارها و اقداماتی تعریف گردد. که در این زمان لازم است اثرات نامطلوب زیست محیطی، به جزء و در هر عملیات و فعالیت مورد شناسایی و ارزیابی دقیق قرار گیرند.

انواع جنبه های مختلف زیست محیطی

اثرات نامطلوب موضوعات زیست محیطی در شش حوزه و جنبه مورد مطالعه و ارزیابی قرار می گیرند که شامل: آلودگی هوا، انتشار در آب، مدیریت دفع مواد زائد، آلودگی خاک، استفاده از مواد اولیه و منابع طبیعی و در نهایت سایر حساسیت ها و مقولات منطقه ای و محلی می باشند.

نقش ایزو 14001 در hse plan

همچنین با توجه به اینکه طبق تعریف، (براساس استاندارد های سازمان جهانی استاندارد – ایزو –  از جمله ISO 14001 ) محیط زیست، محیطی شامل هوا، آب، خاک، منابع طبیعی، گیاهان، جانوران و در نهایت انسان می باشد. بنابراین در زمان شناسایی و ارزیابی اثرات، بایستی موضوعات و مسائل بهداشت و ایمنی نیز که ممکن است اثرات نامطلوب بر انسان را داشته باشند مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی خطرات در حوزه ایمنی hse plan

همین مواردی که در حوزه محیط زیست بیان شد در خصوص موضوعات ایمنی و خطرات مربوط به آن نیز وجود دارد و قرار نیست ما پروژه افتتاح کنیم و در آن شاهد مرگ و میر و صدمات جانی و مالی باشیم و اگر به عنوان پیمانکار قرار است تمام و یا بخشی از پروژه را در اختیار داشته باشیم حال این پروژه عمرانی در حوزه ابنیه باشد یا راه و شهرسازی و یا آب و فاضلاب و غیره و کارفرمای ما صنعت نفت و گاز و پتروشیمی و شهرداری باشد و یا فولاد ما بایستی تمامی خطرات را شناسایی، ارزیابی و اولویت بندی نماییم تا با تعریف اقدامات کمترین حادثه را داشته باشیم. پس طرح hse برای هر پروژه ای لازم است و هدف کاهش جنبه های زیست محیطی و خطرات در حوزه ایمنی می باشد.

 

به منظور ارایه HSE PLAN به کارفرما با شماره های 02177611056 و 09102157571 با ما در تماس باشید.

 

HSE PLAN حاوی چه مطالبی است؟

این طرح حاوی مطالب ذیل و لیکن نه محدود به آنها می باشد:

دامنه کاربرد hse plan

که مشخص کند چه بخش ها و محیط های کاری کارفرما در گیر پروژه هستند و hse plan چه فعالیت هایی را باید مورد پوشش و بررسی خود قرار دهد.

خط مشی hse plan

لازم است در ابتدای تعریف پروژه تمامی سازمان های درگیر پروژه شامل مشاور، پیمانکاران و بطور کلی تمامی ذینفعان، خط مشی HSE خود را براساس سیاست ها و استراتژی کارفرما تهیه و تدوین نمایند و در اختیار تمامی پرسنل خود بمنظور رسیدن به اهداف استراتژیک قرار دهند.

اهداف و هدف گذاری hse plan

تمامی سازمان ها و شرکت های درگیر پروژه شامل مشاور، پیمانکاران و بطور کلی تمامی ذینفعان، بایستی براساس خط مشی تدوین شده، هدف گذاری های لازم بمنظور تحقق خط مشی انجام دهند. و طبق هدف های تعریف شده برنامه های دستیابی به آنها را نیز مشخص نمایند.

مسئولیت های تعریف شده در hse plan

در طرح hse  بایستی تمامی مسئولیت های افراد در گیر پروژه در حوزه ایمنی، بهداشت و محیط زیست مشخص گردد از مدیر پروژه گرفته تا سرپرستان و کارگران کارگاه و این شامل فقط مسئولیت ها نمی باشد بطوریکه اختیارات نیز باید تعیین گردد و در زمان اجرای کار به آنها ابلاغ شود.

تعریف چارت سازمانی hse پروژه

این موضوع با توجه به اینکه فعالیت های مختلفی در طول یک پروژه انجام می شود مهم است که نفرات مسئول در hse چه کسانی هستند به عنوان مثال:

چارت سازمانی hse paln

مدیریت ریسک ها (خطرات و جنبه ها)

یک از آیتم های مهم در hse plan موضوع مدیریت ریسک می باشد که برای این منظور، شناسایی و ارزیابی خطرات و جنبه ها با روش های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

مدیریت ریسک (خطرات)

که در خصوص شناسایی خطرات تمامی فاکتور های زیان آور به شرح ذیل می توان لحاظ می گردد:

 • فيزيكي (گرما، سرما، سر و صدا و…)
 • شيميايي (فلزات، حلال ها، گازها و …)
 • بيولوژيكي (باكتريها، قارچ ها، ويروس ها …)
 • سايكولوژيكي ( استرس و فشارهاي روحي و رواني)
 • ارگونوميکی ( ناراحتي هاي عضلاني و اسكلتي و…)

راهکار های موجود و مورد استفاده بمنظور شناسایی خطرات و مسائل بهداشت شغلی پروژه در hse plan:

در این خصوص می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1- نقش تجربه/ قضاوت در شناسایی خطرات

در اين روش از تخصص کارکنان و کارگران و کلیه پرسنل مجرب و مناسب برای شناسايی و ارزيابی خطرات استفاده می شود. اين موضوع به ويژه در مواردی مفيد است که فعاليت مورد نظر، مشابه فعاليتهای پيشين در همان موقعيتهای مکانی يا ساير مکانها باشد. در اين ارتباط، تجربه عملی کارکنان در حوزه های عملياتی و بازخورد از رخدادهای خطرناک و شبه حوادث ضروری راهگشا است.  

2- آئين نامه ها و استانداردها در شناسایی خطرات

آئين نامه ها و استانداردها دانش و تجربه گرد آمده را منعکس می کنند که بر اساس عمليات انجام شده در سطح شرکت، ملی يا بين المللی جمع آوری شده اند. اين مدارک دروس آموخته شده از طراحي های قبلی، ارزيابي های خطرات و ريسک  و  بررسی حوادث  و رويدادها  را منعکس می کنند.  از اين روش در مواردی که آئين نامه ها و استانداردهای مرتبط با فعاليت و فرايند های تحت بررسی وجود داشته باشد، استفاده می گردد.

برای مثال می توان به کتابچه حدود تماس شغلی وزارت بهداشت و درمان- فصل چهارم قانون وزارت کار- کتابچه ضوابط و استانداردهای زیست محیطی گردآوری شده توسط سازمان محیط زیست- آیین نامه سازمان حفاظت و بهداشت کار- دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاههای سد سازی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و …

 در کلیه خطرات شناسایی شده در hse  پلن موارد زیر مد نظر قرار خواهد گرفت:

 • پرسنل و ذینفعان مرتبط با فعالیت
 • تجهیزات مورد استفاده در فعالیت
 • تاثیر افراد و تجهیزات بر روي محیط زیست (آب، خاك، هوا)

در طول مدت پروژه تمامی پرسنل همواره براي شناخت و اصلاح و به روز رسانی خطرات به عنوان یک وظیفه در هر زمان ممکن تشویق شوند.

برخی از روش های شناخته شده ارزيابی ريسک خطرات و پیشنهاد شده به شرح ذیل می باشند که براساس تجربه مشاور و کارشناس hse که در تدوین hse plan مشارکت می کند متفاوت است.

 • روش FMEA تجزيه و تحليل عوامل شكست و آثار آن ( وقوع * شدت * كنترل = RPN )
 • روش Willian Fine ( احتمال وقوع * شدت * تماس= ريسك )
 • روش استاندارد هاي نظامي امريكا ( احتمال خطر * شدت = ريسك )
 • روش Nigel Bauer ( احتمال خطر * شدت = ريسك )
 • روش Johan Greeh ( احتمال خطر * شدت = ريسك )
 • روش 3D دانشگاه ملبورن ( احتمال وقوع * شدت * تماس= ريسك )
 • روش HAZAN ( احتمال خطر * شدت = ريسك )

مدیریت ریسک (جنبه ها)

راهکار های موجود و مورد استفاده بمنظور شناسایی جنبه های زیست محیطی پروژه:

روش نمودارهاي جريان فرآيند (Process Flow Diagram):

 • شناسائي ورودي و خروجي
 • تعيين جنبه ها و اثرات مرتبط

با توجه به روش فوق، تمامی فعالیت ها، عملیات ها و فرآیند های پروژه مورد بررسی قرار می گیرد.

اولویت بندی ریسک خطرات و جنبه ها در hse plan و تعریف اقدامات کنترلی

این اولویت بندی براساس رتبه ریسک بسیار مهم می باشد و در hse plan بایستی ثبت گردد تا طبق آن اقدامات کنترلی لحاظ گردد.

جمع آوری الزامات قانونی و استانداردها

پیرو شناسایی خطرات کاری و جنبه های زیست محیطی در پروژه و به منظور ارزیابی بهتر تمامی الزامات و قوانین ملی و بین المللی جمع آوری می گردد و لازم است در پروژه مورد استفاده قرار گیرند.

موضوع صلاحیت و آگاهی در hse plan

در پروژه ها بایستی صلاحیت HSE پرسنلی که فعالیتهاي بحرانی HSE را به انجام می رسانند تعیین شده و مورد ارزیابی قرار گیرد.

موضوع آموزش در hse plan

به منظور تحقق فرآیند آموزش و ارتقاء سطح آگاهی و دانش افراد در پروژه ها لازم است کلیه ذینفعان در پروژه روش اجرایی آموزشی را تدوین و از آن تبعیت نماید. کلیه ذینفعان موظف هستند تمامی پرسنل تحت امر خود را در خصوص موضوعات HSE و همچنین مقررات و دستورالعملهاي مربوطه، آموزش دهند.

تعریف نحوه ارتباطات و مشارکت ها در hse plan

که این ارتباطات در دو بخش داخل پروژه و خارج آن طبقه بندی می شود. و تعریف نوع رابطه مهم است.

نحوه کنترل hse عملیات ها در پروژه

لازم است با توجه به اقدامات کنترلی که براساس مدیریت ریسک تعریف شده اقدامات جهت حذف و کاهش رتبه های ریسک بالا در hse plan لحاظ گردد زیرا کارفرما می خواهد بداند پیمانکار چه اقداماتی را در طرح hse تعریف کرده است تا براساس آن اقدامات اجرایی را ببیند.

در برخی موارد، اقدامات کنترلی یعنی تدوین دستورالعمل ها که بایستی تهیه شود و در اختیار پرسنل مربوطه قرار گیرد. به عنوان مثال دستورالعمل بازدید کننده از کارگاه، دستورالعمل مدیریت پسماند و …

درج تجهیزات مورد نیاز پروژه در hse پلن

بایستی تمامی تجهیزات ایمنی مورد نیاز از جمله کلاه و دستکش با ذکر دقیق مشخصات در hse plan ذکر شود تا براساس آن در زمان شروع پروژه مورد استفاده قرار گیرد.

درج برگه اطلاعات شیمیایی مواد MSDS در hse پلن

یکی دیگر از آیتم هایی که مهم است اطلاعات در این طرح HSE درج شود اطلاعات مواد شیمیایی هست زیرا در مواقع برخورد و تماس پرسنل و کارکنان با این گونه مواد آنها بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند و همچنین با شرایط نگهداری در طول پروژه آشنا باشند.

نحوه گرفتن مجوزها و پرمیت های کاری

روش کار و فرم مد نظر و نفراتی که باید تایید و امضاء کنند در طرح hse بایستی مشخص گردد

تعریف طرح واکنش در شرایط اضطراری در hse plan

مواردي که باید در ارتباط با طرح واکنش اضطراري درhse plan، به عنوان نمونه در نظر گرفته شود شامل موارد ذیل است:

 • طرحریزي اضطراري
 • انواع وضعیتهاي اضطراري
 • کمیته اضطراري، ساختار و شرح وظایف
 • ارتباط با منابع خارجی
 • دستورالعملهاي آمادگی و واکنش در شرایط اضطراري
 • روابط عمومی و اطلاع رسانی در شرایط اضطراري
 • اطلاعات مربوط به پرسنل در یک طرح واکنش اضطراري
 • عملیات مقدماتی یا اقدامات قبل از وقوع (طرح پیشگیري)
 • اقدامات حین وقوع (طرح مقابله)
 • عملیات پس از وقوع (طرح بازیابی)

نحوه نگارش hse paln

به منظور ارایه HSE PLAN به کارفرما با شماره های 02177611056 و 09102157571 با ما در تماس باشید.

نحوه نگارش HSE PLAN چگونه است؟

مواردی که در بالا در خصوص سرفصل ها در hse plan ذکر شد بخشی از اطلاعات مورد نیاز می باشد. بطوریکه هر کارفرما تعریف خاصی از hse plan دارد و راهنمایی هایی را بصورت دستورالعمل  های آماده تعریف کرده است و در زمان مناقصه در اختیار پیمانکار قرار می دهد و پیمانکار موظف به نگارش این طرح براساس قالب تعریفی می باشد.

HSE Plan شرکت در مناقصه

برخی از کارفرمایان مخصوصا کارفرماهای نفتی در زمان برگزاری مناقصه از شما hse plan می خواهند و در اسناد مناقصه خود این الزام را می گنجانند بطوریکه این درخواست آنان به این منظور است که می توانید یک بازدید اولیه از سایت پروژه داشته باشید و یا اینکه براساس پروژه های مشابه گذشته خودتان اقدام به تهیه و تدوین آن کنید به عنوان مثال:

hse plan پروژه راه سازی

hse plan پروژه خطوط انتقال برق

hse plan پروژه آب و فاضلاب

hse plan پروژه ابنیه

و …

برخی از کارفرمایان در زمان مناقصه موارد ذیل را در کنار hse plan می خواهند:

 • گواهینامه های IMS
 • ارایه گزارش آمار طی 5 سال گذشته
 • HSE PLAN
 • روش اجرایی مدیریت پساب/ پسماند و تجارب گذشته
 • JHA و ارزیابی ریسک
 • طرح ERP و نمونه فرم مانور

نمونه HSE plan پیمانکار (دانلود نمونه hse plan)

وقتی صحبت از نمونه hse plan می شود شما به عنوان پیمانکار می توانید راهنمایی اولیه بگیرید اما موضوعات ایمنی، بهداشت و محیط زیست هر پروژه با دیگری فرق می کند همچنین کارفرما ها متفاوت هستند و دپارتمان خاص خود در حوزه hse را دارد و واحد hse کارفرما یکسری الزامات جداگانه تعریف کرده است.

قطعا نمونه و قالب hse پلن کارفرما صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با صنعت فولاد یا آب و فاضلاب و شهرداری و ساختمان متفاوت است بنابراین یک کارشناس تهیه کننده hse plan این موضوع را بایستی در نظر گیرد و یا باید آن را از وب سایت کارفرما دانلود نماید و یا از طریق تماس با واحد hse کارفرما آن را دریافت کند.

این گروه مدیریتی که سابقه کار با کارفرماهای مختلف را دارد در این بخش به شما پیمانکار عزیز کمک می کند کافیست با شماره های 02177611056 و 09102157571 تماس حاصل نمایید. در ضمن مدیریت ریسک ها (ایمنی و جنبه) نیازمند یک گروه متخصص و با تجربه در حوزه hse دارد.