آموزش ISO 22000

HACCP چیست؟ آموزش، مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه – 7 اصل و گام پیاده سازی

توسط |2022-06-20T17:15:27+04:306th ژوئن, 2022|آموزش استانداردها|

HACCP چیست؟ آموزش، مشاوره و ثبت و صدور گواهینامه HACCP HACCP مخفف: عبارت Hazard Analysis Critical Control Point است، به معنی تجزیه و تحلیل خطر و کنترل نقاط کنترل بحرانی می

رفتن به بالا