ایزو کشتارگاه و سالن های بسته بندی گوشت

توسط |1400-9-9 21:10:53 +00:009ام آذر, 1400|آموزش, اخبار, بازاریابی, ثبت و صدور گواهینامه ایزو, مشاوره|

صنعت مواد غذايي هميشه يکي از صنايعي بوده که استاندارد هاي زيادي در اين خصوص تدوين، انتشار و بازنگري شده است. در خصوص استانداردهاي مديريتي در زمينه ايمني مواد غذايي نيز مي توان به ISO 22000 و HACCP اشاره کرد. اين استانداردها بيشتر در کارخانجاتي که فرآورده هاي گوشتي توليد مي کردند رونق بيشتري داشته