کاربرد ایزو در مراکز درمانی، پزشکی و بیمارستان ها:

گواهینامه ایزو درمانگاه و بیمارستان

در حال حاضر استاندارد اعتبار بخشي در بيمارستان هاي ايران يا در حال پياده سازي مي باشد و يا اجرايي شده است. اين استاندارد خود ترکيبي از چندين استاندارد بين المللي ايزو بود و دليل اين امر هم تحت کنترل گرفتن تمامي بخش هاي درماني مي باشد. حتي ردپايي از استاندارد ISO 22000 که ريشه مواد غذايي دارد در اين استاندارد ديده مي شود تا اين امر باعث شود واحد پخت و پز و آشپزخانه بيمارستان نيز تحت نظارت باشد.

اما اجراي بسياري از استاندارد هاي بين المللي ايزو براي مرکز درماني کوچکتر از جمله درمانگاهها بسيار سنگين و حجيم و در مواردي نشدني است. زيرا اين مراکز شايد بستري بيمار بصورت شبانه روزي نداشته باشند بنابراين نيازي به پخت و پز و رسيدگي به تغذيه بيمار و اجراي ISO 22000 يا HACCP را ندارند. براي اين گونه مراکز پياده سازي استاندارد ISO 9001 سيستم مديريت کيفيت ISO 10002 سيستم رسيدگي به شکايات مشتريان و در نهايت ISO 14001 سيستم مديريت زيست محيطي براي پسماند هاي پزشکي پيشنهاد مي گردد.

سوابق ممیزی ها نشان می دهد

پرسنل و حتي پزشکان برخي از درمانگاهها در تزريق داروي پني سيلين با يکديگر اختلاف نظر دارند که مثلا در شب تزريق با نسخه پزشک باشد و يا بدون نسخه هم انجام  گيرد اين مورد با تدوين يک دستورالعمل ساده امکان پذير مي باشد و يا در خصوص وضعيت انبار و موجودي کالا استاندارد هاي ايزو کمک شاياني مي کند بطويکه حداقل نقطه سفارش هر کالا مشخص مي گردد و داروي هاي زيادي خريداري نشده و در اين حالت بودجه زيادي صرف نمي گردد و در چيدمان داروها نيز نظام FIFO به عنوان اولين کالاي ورودي، اولين کالاي خروجي از نقطه نظر تاريخ رعايت مي گردد و از منقضي شدن آنها جلوگيري مي شود.

همچنين با تاکيد استاندارد ISO 9001 مبني بر کاليبره کردن تجهيزات اندازه گيري مثل فشارسنج، ترازو و … خود مي تواند جلوي بسياري از خطاهاي پزشکي که در مرحله اوليه خدمات پزشکي (تشخيص) مي باشد را بگيرد و در مدیریت موارد اشاره شده در ذیل که باعث بهبود عملکرد مرکز درمانی و بهره وری می شود تاثیر بسزایی ذاشته باشد:

  • مدیریت منابع انسانی شامل پزشکان، پرستاران، بهیاران، پرسنل خدمات و پذیرش و … از لحظه بدو استخدام تا انفصال از خدمت

  • زیر ساخت و نگهداری تاسیسات و تجهیزات پزشکی و درمانی

  • ارزیابی تامین کنندگان و خرید مواد مصرفی و کالای پزشکی

  • استراتژیک و مدیریت ریسک تمامی فعالیت ها و فرآیندها

همیشه راهی برای افزایش و رضایت بیماران وجود دارد که این راه پیاده سازی استاندارد های نوین مدیریتی ایزو می باشد با مشاوران گروه مدیریتی جلالی در این زمینه از مرحله عقد قرارداد، مشاوره، پیاده سازی، ممیزی و ثبت و صدور انواع گواهینامه ایزو درمانگاه و بیمارستان همراه باشید.

پیاده سازی و دریافت گواهینامه های بین المللی ایزو خاص مراکز درمانی

ایزو و استاندارد های مدیریتی مرتبط با آن باعث بهره وری هر مرکز درمانی خواهد شد و این حس را به مراجعه کننده و بیماران خود نیز انتقال خواهد داد. زمانیکه بیماری در زمان ارائه خدمات ناراضی است این حس بد را به سایر مراجعه کنندگان انتقال می دهد اما با روش و راهکارهایی که استاندارد های مدیریتی ازجمله ISO 9001 (سیستم مدیریت کیفیت) ISO 10002 (رسیدگی به شکایت مشتریان) در کنار مشاوران ما به شما می دهد. یک بیمار ناراضی را به بیمار راضی تبدیل می کند و همین امر در افزایش بیماران شما نیز بسیار موثر خواهد بود.

به منظور آموزش و دریافت گواهینامه های بین المللی ایزو مرتبط با مرکز درمانی خود کافیست با شماره های 02177611056 09102157571 تماس حاصل نمایید.

با توجه به هوشمند بودن سیستم سرچ و بررسی گوگل خواهشمند است کپی برداری نکنید!!!