صدور گواهینامه ایزو – بخش اول

گواهینامه ایزو: اگر مجموعه شما اطلاعی از شرایط ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی ایزو رو ندارد حتما این بخش را مطالعه فرماید

دریافت گواهینامه ایزو

موضوع اول : شرکت ها، سازمان و هر کسب و کاری می تواند استاندارد های سری ایزو که توسط سازمان جهانی استاندارد ISO منتشر می شوند را در مجموعه خود استقرار، پیاده سازی و اجرا نماید در این خصوص سری استاندارد های عمومی از جمله ISO 9001 با نام سیستم مدیریت کیفیت، ISO 14001 سیستم مدیریت زیست محیطی، ISO 45001 سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و سایر استاندارد هایی که در وب سایت سازمان استاندارد جهانی با نام استانداردهای عمومی معروف هستند نزد مردم شناخته شده تر هستند و قابل پیاده سازی برای همه کسب و کارها می باشند مثلا ایزو برای درمانگاه، مهدکودک، رستوران، پیمانکار ساختمانی و …

اما برخی دیگر از استانداردهای از جمله ISO 22000 با نام سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، که قابل پیاده سازی در همه کسب و کارها نمی باشند و فقط بایستی برای کسب و کارهایی پیاده سازی شوند که در زنجیره مواد غذایی می باشند یا مثال دیگر استاندارد ISO 13485 با نام سیستم مدیریت کیفیت ساخت و تولید تجهیزات پزشکی

وظایف سازمان جهانی استاندارد

موضوع دوم: فعالیت سازمان جهانی استاندارد و به اختصار ایزو ISO ثبت و صدور گواهینامه های بین المللی نمی باشد و فقط تهیه و تدوین و بازنگری دوره ای آنها را برعهده دارد آن هم توسط عضوهای کمیته های فنی خود که از سراسر کشورهای دنیا می باشند پس سازمان جهانی استاندارد به نشانی www.iso.org گواهینامه صادر نمی کند. و ما نبایستی در تبلیغات خود از لوگو این سازمان استفاده نماییم و یا تغییراتی در این لوگو اعمال کنیم با این هدف که محصول یا خدمات ما را سازمان جهانی استاندارد تایید کرده چون این سازمان گواهینامه صادر نمی کند.

گواهینامه ایزو

برای دریافت مشاوره و گواهینامه های ایزو و HSE با شماره های 09102157571 – 02171057626 تماس حاصل نمایید.

شرایط انتخاب شرکت صدور گواهینامه ایزو

موضوع سوم: در اینجا پس از استقرار و پیاده سازی استانداردهای ایزو ما برای ثبت و صدور گواهینامه ما بایستی چکار کنیم؟ و یک شرکت صدور گواهینامه ایزو را چگونه انتخاب نماییم CHOOSING A CERTIFICATION BODY

در این مرحله سازمان جهانی ایزو در وب سایت خود به این مهم اشاره و توصیه کرده است و از ما میخواهد به سایت مجمع اعتباربخشی جهانی به نشانی www.iaf.nu برویم و در این وب سایت سازمان های اعتباردهی با نام Accreditation Body که به اختصار AB معروف هستند را در هر کشوری پیدا کنیم به عنوان مثال این نام این سازمان اعتباردهی یا همان AB در کشور انگستان، UKAS سلطنتی می باشد، در کشور آلمان، DAKKS و در ایران نیز مرکز ملی تایید صلاحیت یا همان NACI می باشد اما باز هم این مراکز اعتباردهی به شرکت های ما گواهینامه نمی دهند مگر در موارد خاص مثل استاندارد ISO 17025 که ما در این مقاله دنبال آن نیستم و می خواهیم گواهینامه های ISO 9001 و امثال آن را بگیریم.

موضوع چهارم : ادامه مطلب