کاربرد ايزو در مراکز آموزشي، آموزشگاهها و مدارس:

بهترين پيشنهاد ما علاوه بر استقرار استاندارد سيستم مديريت کيفيت ISO 9001 که جنبه عمومي دارد و محوريت مشتري مداري در آن لحاظ شده است و با استقرار اين استاندارد بايستي تمامي فعاليت سازمان، آموزشگاه و مدارس را طوري تحت کنترل بگيريم که در نهايت مشتري راضي شود پيشنهاد ديگر ما استقرار استاندارد ISO 10015 مي باشد بطوريکه استاندارد ISO 10015  جهت طرح ريزي و سازماندهي فرآيند آموزش مي باشد و موثرترين راه در خصوص پايش و اندازه گيري اثر بخشي فرآيند آموزش مي باشد. اين استاندارد به موضوعات ذيل مي پردازد:

  • تعيين اهداف و استراتژي‌هاي كلان سازمان در زمينه سياستهاي آموزشي
  • تهيه و تدوين استانداردهاي مهارت و آموزش مشاغل
  • تهيه و تدوين نيازهاي آموزشي
  • تدوين و يا بررسي و بازنگري آيين‌نامه آموزشي
  • تدوين و يا بررسي و بازنگري رويه اجرايي آموزشي
  • تهيه دستورالعمل جذب و ارزيابي مدرسان و ارايه دهندگان خدمات آموزشي
  • تعيين الگوي طراحي دوره‌ها که خود شامل:

تعيين اهداف آموزشي
تعيين اهداف يادگيري
محتواي كامل
محتواي تدريس هر ساعت دوره
روش ارزيابي فراگيران
روش ارزيابي مدرسان
روش اجرايي دوره متناسب با نيازهاي فراگيران

– اقدامات قبل از اجراي آموزش که خود شامل:
فراهم كردن مكان اجراي دوره‌ها، چه موارد كلاسي به لحاظ تعيين الگوي مناسب چيدمان آنها و چه آن دسته آموزش‌هايي كه حين كار و يا در قالب خودآموزي، آموزش‌هاي الكترونيكي و بسته‌هاي آموزشي ارائه مي‌شوند.
توجيه مدرسان و شركت‌هايي كه به صورت پيمانكاري در ارتباطند
فراهم كردن وسايل كمك آموزشي متناسب با سرفصل آموزش

–   اقدامات حين اجراي آموزش که خود شامل:
كنترل و نظارت بر عملكرد مدرسان و فراگيران هنگام اجراي آموزش
اطلاع از عملكرد مدرسان و فراگيران
ايجاد شرايط مناسب در دوره‌هاي آموزشي بلند مدت براي اجراي آموخته‌ها در حين انجام كار

– اقدامات بعد از اجراي آموزش، شامل:
ارزيابي عملكرد مدرسان
ارزيابي عملكرد فراگيران

ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي به لحاظ عملكرد مدرس، فرآيند آموزش و امكانات آموزشي.
اندازه‌گيري ميزان اثربخشي دوره‌ها

به منظور استقرار، پیاده سازی و دریافت گواهینامه های بین المللی ایزو برای آموزشگاه، مراکز آموزشی و مدارس خود کافیست با شماره های 02171057626 09102157571 تماس حاصل نمایید و با مشاوران خبره ما در این حوزه صحبت و تبادل اطلاعات نمایید. کارشناسان ما سابقه همکاری و فعالیت در حوزه آموزشی از جمله موسسه علمی آموزشی آشپزان و سرآشپران را داشته اند و می توانند در این زمینه به شما مشتریان عزیز کمک جدی و شایانی را انجام دهند.